Chirurgia stomatologiczna to dziedzina, której specjaliści zajmują się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.

Przyczyn, dla których konieczne jest rozwiązanie operacyjne jest wiele: trudne przypadki endodontyczne, takie jak resekcja wierzchołka korzenia, choroby przyzębia, w których konieczne są zabiegi chirurgiczne takie jak kiretaże, operacja płatowa czy gingiwektomia, chirurgia przedprotetyczna gdzie podczas zabiegów przygotowuje się jamę ustną do leczenia protetycznego, zabiegi przygotowujące do leczenia ortodontycznego, implantologicznego.

Zabiegi, które są wykonywane przez chirurga stomatologa w naszej klinice w narkozie, zieczuleniu komputerowym lub znieczulnieu miejscowym to:
-ekstrakcja - W większości przypadków planowana ekstrakcja zęba jest poprzedzona wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego, która pozwala lekarzowi ocenić ogólny stan uzębienia pacjenta i zaplanować przebieg zabiegu. Sama ekstrakcja, jeśli nie pojawią się żadne komplikacje, jest dość krótkotrwała.
-chirurgiczne usunięcie zęba - usunięcie z zębodołu zębów, których nie daje się uratować w toku leczenia zachowawczego, ale także zębów zatrzymanych, złamanych lub niewyrzniętych, koniecznych do usunięcia ze względu na postępowanie ortodontyczne lub protetyczne. Zabieg chirurgicznego usunięcia zęba najczęściej wykonywany jest w przypadku zatrzymanych zębów mądrości ( tzw. "ósemek"). Wskazaniami do wykonania tego zabiegu są też korzenie zębów pozostawione w kości a także wszystkie sytuacje, w których nie można usunąć zęba w mniej inwazyjny sposób.
-ekstrakcja zatrzymanych zębów mądrości i innych

Usunięcie zęba zatrzymanego zaczyna się, jak w przypadku każdej innej ekstrakcji, od odpowiedniego znieczulenia. Podczas następnego etapu zabiegu niezbędny jest skalpel, który służy do odsłonięcia pola operacyjnego – czyli miejsca, gdzie ukrywa się ósemka. Do wykonania dalszej procedury najczęściej niezbędne jest wiertło oraz pomoc drugiej osoby. Wiercąc w kości stomatolog odsłania ząb w stopniu umożliwiającym jego usunięcie. Jeśli ząb znajdował się w kości – trzeba go oczywiście wydobyć, także przy użyciu wiertła. Zadanie dodatkowej pary rąk, asystentki stomatologicznej lub drugiego lekarza, polega na ciągłym zapewnieniu chirurgowi dobrej widoczności pola operacyjnego, a także chłodzeniu solą fizjologiczną miejsca, gdzie wiertło spotyka się z kością, aby nie dopuścić do jej przegrzania. Po opracowaniu zęba, stomatolog dobiera dźwignię stosowną do jego anatomii i przy użyciu tego narzędzia usuwa zatrzymaną ósemkę.
-resekcja wierzchołka korzenia – która polega na odcięciu wierzchołka korzenia wraz z otaczającą zmianą. W przypadku, gdy tradycyjne leczenie kanałowe oraz powtórne leczenie kanałowe są nieskuteczne zalecana jest resekcja wierzchołka korzenia zęba. Nie ma innej możliwości by się pozbyć ogniska stanu zapalnego. Zabieg ten jest bardzo skuteczny i zazwyczaj ratuje ząb przed usunięciem. Chirurg stomatolog w pierwszej kolejności nacina śluzówkę w pobliżu wierzchołka korzenia. Następnie wycina niewielkie okienko kostne i za pomocą wiertła usuwa uszkodzony wierzchołek korzenia. Bardzo ważne jest by jednocześnie dokładnie wyłuszczyć wszystkie zmiany chorobowe z kości. Rana powstała w czasie resekcji wierzchołka korzenia zęba powinna zostać zszyta. Proces leczenia przyśpiesza też wypełnienie okienka kostnego preparatami kościozastępczymi.

-implanty zębowe Każdy z nas marzy o pięknym, zadbanym uśmiechu. Niestety nie każdy posiada naturalnie białe i zdrowe zęby. U niektórych pojawiające się choroby prowadzą do próchnicy, co w efekcie powoduje utratę zębów. Sprawdzonym sposobem na przywrócenie pięknego uśmiechu są implanty zębowe. Implant zębowy to struktura, która umożliwia odtworzenie utraconego zęba. Sam implant stanowi podstawę tej konstrukcji, ponieważ jest on śrubą wszczepianą w miejsce, gdzie wcześniej znajdował się korzeń zęba. Na implancie montuje się koronę protetyczną dopasowaną kolorystycznie do reszty uzębienia.

IMG_8363_1.jpgIMG_8364_1.jpgIMG_8365_1.jpg


-plastyka połączeń z zatoką szczękową - Plastyka połączenia ustno-zatokowego jest to zabieg, który wykonujemy przez chiruga stomatologa , jeśli doszło do powstania przetoki, czyli szerokiego otworu łączącego zatokę szczękową z jamą ustną, polegający na połączeniu i zamknięciu przetoki płatem śluzówkowo-okostnowym oraz zaszyciu zębodołu. Zabieg ten wykonuje się, gdy doszło do powstania przetoki na skutek usunięcia korzeni i zęba lub resekcji wierzchołków zęba, którego korzenie anatomiczne położone były w obrębie zatoki. Do takiego połączenia może dojść także w wyniku ekstrakcji zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi, które w efekcie doprowadziły do uszkodzenia kości lub błony śluzowej w ścisłym sąsiedztwie z zatoką szczękową.tObjawy powstania połączenia ustno-zatokowego na ogół są bardzo charakterystyczne i zauważalne przez lekarza. Po każdej ekstrakcji zębów w szczęce powinien on sprawdzić czy do takiego połączenia nie doszło. Najczęściej wykonuje się tak zwaną próbę Valsalvy – lekarz zamyka pacjentowi skrzydełka nosa i prosi go o niezbyt mocne dmuchanie przez nos. Jednocześnie dentysta obserwuje zębodół poekstrakcyjny. Jeśli doszło do powstania połączenia ustno-zatokowego przez zębodół będzie wydostawać się powietrze. Lekarz zauważy wtedy bąbelki krwi w obrębie zębodołu oraz dmuchające na lusterko z zębodołu powietrze.
-leczenie powikłanych ropni - Ropień zębowy to ropień pochodzący od zęba z martwą miazgą - może to być ropień okołowierzchołkowy, podokostnowy czy podśluzówkowy, nazywane potocznie "ropniami zębowymi". Ropień przeważnie rozpoczyna się od uczucia bólu zgłaszanego przez pacjenta. Jest to zazwyczaj rozpierający, pulsujący ból, który może promieniować w kierunku ucha lub skroni. Objawy bólowe mogą nasilać się przy jedzeniu ciepłych pokarmów oraz w pozycji leżącej. Zazwyczaj objawem towarzyszącym jest uczucie "wysadzania zęba z zębodołu" lub "za wysokiego zęba". Sam ząb może być nieznacznie rozchwiany. Może pojawić się obrzęk błony śluzowej nad powstającym ropniem czy podniesiona temperatura ciała.

-badanie biopsyjne – W naszej klinice chirurg stomatolog wykonuje badanie biopsyjne polegające na pobraniu tkanek z wnętrza jamy ustnej do zbadania. Pobierany jest materiał tkankowy z miejsc zmienionych chorobowo, to znaczy ze zmian dystroficznych, nowotworowych, torbieli itp. Badanie histopatologiczne pobranej tkanki, przeprowadzone w laboratorium, pozwala stwierdzić, jaki jest rodzaj zaobserwowanych zmian i czy są one złośliwe.

-podcięcie wędzidełka - Podcięcie wędzidełka jest zabiegiem bezbolesnym. Zbyt krótkie wędzidełko języka uniemożliwia swobodne ruchy języka i poprawną wymowę niektórych głosek, które wymagają podniesienie języka. Sam zabieg polega na przecięciu błony znajdującej się pod spodem języka. Nie wykonanie zabiegu sprawia, że dziecko utrwala nieprawidłowe nawyki związane z jedzeniem. Ponadto u dziecka rozwijają się wady wymowy i wady zgryzu. Za krótkie wędzidełko powoduje również ślinotok, a czasem nawet szczękościsk.

Natomiast pod górną wargą mamy wędzidełko, którego rola jest ogromna, mimo że jest takie małe i niepozorne.Trzyma ono cały górny wał dziąsłowy. Gdy jego włókna są mocno wrośnięte w dziąsła, tworzy się szeroka diastema między jedynkami (diastema, czyli przestrzeń między zębami).

Nasz chirurg stomatolog wykonuje zabieg przecięcia wędzidełka w znieczuleniu oraz ewentualnie szycie.

-odsłonięcię zębów ze wskazań ortodontycznych

-plastyka wyrostka zębodołowgo to zabieg chirurgiczny wykonywany przez chirurga polegający na odbudowie kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba przy użyciu specjalnego preparatu kościotwórczego. Ma on na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości w celu dalszego leczenia protetycznego lub implantologicznego.

-plastyka dziąseł Zdarzają się pacjenci, których dziąsła wyglądają bardzo nieestetycznie. Mogą nachodzić za bardzo na powierzchnię zęba, mogą być bardzo opuchnięte albo niesymetryczne. W tego typu przypadkach pomocna jest periodontologia, która dzięki zabiegowi plastyki dziąseł jest w stanie wyleczyć pacjenta z tej przypadłości. Plastyka dziąseł, inaczej gingiwoplastyka, jest to specjalistyczny zabieg chirurgiczny wykonywany w naszej klice w przypadku nieodpowiedniego, niesymetrycznego kształtu dziąseł, na przykład ich przerostu w efekcie przebytych stanów zapalnych. Stan taki prowadzi do zaburzenia estetyki biało-czerwonej, czyli zbyt widocznych dziąseł w stosunku do zbyt krótkich koron zębowych (tak zwany „uśmiech dziąsłowy”). Zabieg plastyki takich dziąseł ma na celu przywrócenie prawidłowej równowagi dziąsłowo-zębowej i uzyskanie pięknego estetycznego uśmiechu. Gingiwoplastyka jest wykonywana w znieczuleniu i dlatego jest zupełnie bezbolesna.

-usunięcie torbieli zębopochodnych Patologiczny twór o kulistym kształcie, wypełniony płynem może pojawić się w tkankach miękkich lub twardych. W zależności od tego, gdzie taka zmiana jest zlokalizowana Najczęściej torbiele rozwijają się jako skutek zgorzelinowych zębów oraz w związku z zatrzymanymi (niewyrżniętymi) zębami. W tym pierwszym przypadku pojawiają się na tle stanu zapalnego, jaki toczy się w obrębie wierzchołka korzenia zęba. Przewlekły stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych zęba, do jakiego może dochodzić w efekcie rozwoju próchnicy to sytuacja, w której tworzy się torbiel korzeniowa w tkance kostnej szczęki lub żuchwy.

Duża torbiel na zębie wymaga interwencji chirurgicznej. W ten sposób w naszej klice leczone są torbiele, które nie mogą zostać leczone zachowawczo. Zwykle dotyczy to większości torbieli. Do określenia wielkości zmiany i dokładnego zaplanowania zabiegu konieczne jest wykonanie badania obrazowego. Co ważne, usuwanie torbieli odbywa się w zabiegu pod znieczuleniem. Na ogół wystarcza znieczulenie miejscowe, czasem zapada decyzja o narkozie.

-leczenie bólu po ekstrakcji zęba Źródłem bólu może być szereg powikłań w postaci np. suchego zębodołu (przy braku obecności skrzepu w loży po ekstrakcji). W gabinecie "Happy Dent" lekarz dentysta przemywa pole pozabiegowe specjalnymi środkami oraz zakłada w miejsce zębodołu odpowiednie leki.